ACTUEEL - De Brex - Brexbachtalbahn

DIE BREXBACHTALBAHN
Ga naar de inhoud

Brexbachtalbahn e. V.


>> ACTUEEL <<
- rondom de Brexbachtalbahn -
Een kraan brengt de vereniging Brexbachtalbahn tot grote hoogte

Gepubliceerd 25.10.2021

Bendorf. Voor de onderhoudswerkzaamheden om de Brexbachtalbahn Engers-Siershahn weer in gebruik te nemen werd in 2011 door de vereniging een “Schwerkleinwagen” (kortweg SKL) van het type Klv 53 in Noord-Duitsland aangekocht. Hoewel eigenlijk alleen om praktische redenen aangeschaft, krijgen deze voertuigen ook steeds meer historische waarde. De SKL heeft een ruime bestuurderscabine waarin naast de bestuurder plaats is voor een heel baanbouwteam, vandaar ook de naam “Rottenkraftwagen”. (Rotte = ploeg en Kraftwagen = vrachtwagen.) Achter de bestuurderscabine bevindt zich de laadruimte voor het transporteren van bouwmaterialen, gereedschappen en ander materiaal. Voor het hijsen van zware voorwerpen zoals rails en bielzen vanaf de aangekoppelde wagen wordt gebruik gemaakt van een hydraulische, zwenkbare laadkraan van het type Atlas. Met een draagvermogen van drie ton vereenvoudigd  hij het werk aanzienlijk, niet alleen langs de spoorlijn en in de werkplaats (transport van assen, vijzels e.d.) Hij kan ook worden gebruikt om zware en volumineuze lasten zoals rails op te tillen of om een apparaat voor het maaien van vegetatie aan te sluiten. Een grijper kan worden gebruikt om graafwerkzaamheden uit te voeren, wat de laatste tijd vooral belangrijk was bij het verwisselen van dwarsliggers.

Zoals bij alle technische apparatuur wordt ook een kraan aan een TÜV-keuring onderworpen. De dichtheid van alle aansluitingen moeten worden gecontroleerd en bestand zijn tegen de hydraulische druk. Zo’n onderzoek vond de afgelopen tijd plaats in onze werkplaats in Bendorf/Sayn. Met hulp van een gespecialiseerd bedrijf uit Weissenthurm welke het werk van onze vereniging al lange tijd professioneel ondersteunt, zijn alle cilinders in de draaikrans verwijderd en voorzien van nieuwe afdichtingen. Ook de bedieningselementen voor de afzonderlijke componenten zijn gecontroleerd en alle bewegende delen gesmeerd of geolied. Tenslotte werd alles weer aangesloten op de hydraulische leidingen om deze te testen. Het werk duurde een volle week, het officiële TÜV-keurmerk was ons loon voor alle moeite. Wij willen in het bijzonder onze SKL-machinist en technisch bestuurslid Klaus Nussbaum bedanken die vele uren van zijn vrije tijd heeft opgeofferd aan het voorbereidende werk. Inclusief de volledige technische documentatie.

Nu is het voertuig weer volledig operationeel, wat ook in de ware zin zijn vruchten afwerpt. Het werd voor inspectie- en proefritten uitgeleend aan de spoorwegmaatschappij Lappwald welke het goederenverkeer exploiteert op de volledig gerenoveerde Holzbachtalbahn van Siershahn, via Puderbach naar Altenkirchen. Op deze route werden vier bruggen vervangen met financiering van de federale overheid en de staat om meer verkeer van de wegen naar het spoor te verplaatsen en daardoor de gemeenten en het klimaat te ontlasten van het vrachtverkeer. De al jaren populaire Nussknackerexpress, de kerstmarktrit van Grenzau naar het historische Puderbach zal in de toekomst ook weer mogelijk zijn – zodra Corona dat toelaat.

Bron: www.diebrex.de/aktuelles rund um die Brexbachtalbahn
Vertaling: DD
DE KLIMAATBESCHERMERS VAN BENDORF

Gepubliceerd 15.07.2021

Weekblad „DIE ZEIT“ berichtte onlangs onder de kop “door operationele vertragingen loopt de klimaatbescherming in Duitsland jaren achterstand op” over de problemen om de spoorwegen weer “op de rails” te krijgen. Het zijn echter bepaalde belangen, bureaucratie, lokale desinteresse, verkeerde politieke beslissingen en desorganisatie bij de spoorwegen zelf; maar Duitsland MOET voor 2045 klimaatneutraal zijn. De transportsector speelt hierin een centrale rol. Het Europese Hof van Justitie heeft momenteel de federale regering veroordeeld omdat ze jarenlang systematisch en opzettelijk de Europese wetgeving heeft geschonden. De uitstoot van stikstofoxiden is veel te hoog. Terwijl de energiesector en de industrie langzamerhand veranderen, gebeurt dat tot nu toe veel te weinig bij het verkeer. Een reis met de trein produceert slechts een kwart van het broeikasgas tegenover een reis met de auto. Ook in Bendorf heeft de auto vaak voorrang; vrij gebruik van de auto mag hier niet door een gesloten slagboom worden tegengehouden…

De berekening is simpel: wanneer Duitsland de klimaatdoelstellingen wil halen, moeten  er in 2030 twee keer zoveel personen per trein reizen dan nu. Daarom praat niemand meer over het naar de beurs brengen van het spoorwegbedrijf. Het hoeft niet langer winst te maken, maar is – en is altijd geweest – een middel van bestaan. Financiering vloeit nu in overvloed, 86 miljard euro in 2030 ook voor gemeenten, voor de aanleg van nieuwe- en het reactiveren van oude spoorlijnen. Maar je hebt ook de wil nodig om te handelen, het netwerk uit te breiden, te reactiveren; voor meer verbindingen.

De actieve leden van de Brexbachtalbahn herkenden dit al in 2007 en behoeden de route van de Rijn naar het Westerwald met een aansluiting op de ICE in Montabaur van de sloop. In 14 jaar vrijwilligerswerk  werden sporen, bruggen en tunnels gerenoveerd, sinds 7 mei 2021 is het traject tussen Grenzau en Siershahn weer in gebruik, steden als Höhr-Grenzhausen en Ransbach-Baumbach zijn na vele jaren weer op het spoornet aangesloten. Vreugde in ieder geval van de kant van de vereniging, immers: “alleen klimaatvriendelijke mobiliteit is de toekomst” zoals Angela Merkel zei op de EU-spoorwegtop. Maar Europa is ver weg en klimaatbescherming begint altijd eerst ter plaatse en bij iedereen zelf. Daarom blijven de actieve leden van de Brexbachtalbahn werken aan het reactiveren van de gehele spoorlijn, zoals ook het nieuwe regeerakkoord van Mainz bepaalt.

Want vrachtverkeer, lawaai, fijnstof en trillingen van ontelbare vrachtwagens uit heel Europa, dagelijks in de steden en dorpen en 15.000 auto’s door Ransbach-Baumbach is voor de toekomst geen optie. Na de baanbrekende uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan men zich geen vertragingen meer veroorloven. Er moet NU actie worden ondernomen. De “Brex” activisten zijn dan ook vooruitziende, actieve klimaatbeschermers op wie de regio met recht trots mag zijn!

Bron: Kleeblatt-Bendorf 11.06.2021
Vertaling: DD
BREXBACHTALBAHN VLAK VOOR DE HEROPENING
Waardering behoort toe aan degenen die niet aarzelen, maar echt ergens voor gaan

Gepubliceerd 18.04.2021

Bendorf. De inwoners van Bendorf kunnen nu deelnemen aan het “Bürgerwald-project; bomen planten en de toekomst van het bos ondersteunen. Droogte, schorskevers en stormen hebben de afgelopen jaren ernstige gevolgen gehad voor de bossen. De vraag is echter hoe dat komt. De reden is de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Momenteel is slechts één op de vijf bomen in Duitsland nog gezond. Het bos is – zeker nu in Coronatijd – voor veel inwoners een ideaal toevluchtsoord. Het staat voor rust en ontspanning en de benodigde afstand onderling is gemakkelijk te handhaven. En vooral: het is onze belangrijkste klimaatbeschermer. Daarentegen is de grootste klimaat- moordenaar ons individueel vervoer, daarom is een verkeersomslag essentieel en daarvoor is o.a. meer treinverkeer nodig. Dus het idee om de Brexbachtalbahn te reactiveren was in 2007 al een belangrijk én vooruitziend idee dat nu wortel schiet – maar ook deining veroorzaakt; omdat velen de ernst van de situatie nog steeds niet overzien en meer treinverkeer afwijzen. Het redden van de spoorlijn én feitelijk daarmee ook het bos is een enorme uitdaging waar de vereniging al 13 jaar voor staat. En met succes: de afgelopen dagen vonden de keuringen plaats voor de trajecten Höhr/Grenzhausen-Grenzau en Grenzau-Siershahn, uitgevoerd door de diverse spoorweginstanties. Onze actieven hadden deze afspraak lang en fanatiek voorbereid. Het traject Bendorf-Siershahn werd volledig ingemeten, waar nodig voorzien van nieuwe steenslag, gevolgd door een stopmachine. Beschadigde delen van bruggen en viaducten werden gerepareerd en technische apparatuur indien nodig hersteld. Het rapport leverde wat extra werk op, bijvoorbeeld het preventief uitwisselen van een aantal bielzen. Een letterlijk en figuurlijk slopend werk, dat ook in de loop van deze week kon worden afgerond. (zie foto) Afhankelijk van hoe Corona zich ontwikkelt en “wanneer wat” weer mogelijk is met publiek, staan de eerste toeristische ritten met de “Kannenbäcker-Express” na een achtjarige pauze weer op het programma. Ons project bewijst: saamhorigheid maakt sterk. Alleen als we opnieuw en anders leren na te denken, vrij genoeg zijn om het bestaande in twijfel te trekken en leren om te gaan met controversiële opvattingen zal “die Brex” een aantrekkelijk succesmerk worden voor toerisme en doelstellingen in de toekomst. Want een regio waarin men niets kan beleven, en die niet geïntegreerd is in een duurzaam verkeers- en mobiliteitsconcept neemt afscheid van het heden en vergokt de toekomst.

Bron: Kleeblatt-Bendorf 09.04.2021
Vertaling: DD
SPOORWEG IS VOOR 95% MENS EN 5% IJZER
Opleiding, bijscholing en passievorming bij de Brexbachtalbahn

Gepubliceerd 12.02.2021

Zonder mensen met hart, passie en kennis… is er geen spoorlijn! En of het nu gaat om locomotiefbestuurders, stokers, treinbestuurders, conducteurs, rangeerders, baanwerkers – ze moeten allemaal gedefinieerde trainingen volgen en examens afleggen voordat ze kunnen worden ingezet. Ze moeten daarna regelmatig voortgezette opleidingen volgen en worden  vaak opgeroepen voor een gezondheidskeuring. Alle actieve leden van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. zijn, net als alle werknemers van spoorwegmaatschappijen onderworpen aan dezelfde eisen inzake beroepsopleiding en bekwaamheid. Van buitenaf is dan ook niet altijd zichtbaar hoeveel tijd- en financiële  investeringen, welke vrijwillige inzet het werk om de Brexbachtalbahn te reactiveren tot in detail betekent.

Zaterdag 23 januari 2021 vond er, conform alle Corona-hygiëne regels weer een uitgebreide training plaats die in drie rondes werd georganiseerd om aldus een veilige afstand voor alle deelnemers te garanderen. Onderwerpen waren onder andere activiteiten op het spoor, overwegbeveiliging en bijscholing voor treinbestuurders. De vereniging is er trots op door de jaren heen aan alle wettelijke bepalingen en eisen voor haar leden te hebben voldaan en zodoende een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan het behoud van de spoorlijn en uiteindelijk ook aan klimaatbescherming. Maar er wordt niet alleen theoretisch werk verricht, maar ook, zoals bekend met krachtige hand.

Om de wissels, o.a. ook voor de  geplande eindcontrole van het traject Siershahn-Grenzau-Höhr/Grenzhausen op ouderwetse manier te kunnen bedienen moest het spansysteem in het historische seinhuis van Ransbach/Baumbach volledig worden herzien en gerenoveerd. Door het aanhoudend vocht in de kelder onder het Stellwerk waren de vloerdragers van de spanconstructie volledig doorgeroest. Onder de technische leiding van Jonas Gutermuth hebben Willie Hassel en een team van specialisten letterlijk “alle hendels in beweging gezet”;  draadtrekkers en gewichten werden gedemonteerd, het gehele spansysteem opgetild, de oude vloersteunen verwijderd en door nieuwe, op maat gemaakte vervangen. Het complete spanmechanisme werd daarna op de nieuwe, op maat gemaakte vloersteunen  geschroefd. Tenslotte moest alles correct worden afgesteld, vastgezet en opnieuw gesmeerd worden. Op het emplacement zijn alle trekdraden boven- en ondergronds gecontroleerd, stangen, rollen en schakelhendels gereviseerd en waar nodig vervangen. De klus was buitengewoon veeleisend en duurde twee weken. Maar het was het waard! Eén van de laatste mechanische- en volledig bewaarde seinhuis-inrichtingen van dit type in Duitsland is nu weer operationeel voor de komende decennia én een levend bewijs van de industriële- en technische ontwikkeling in het Westerwald, welke zonder de spoorlijn niet mogelijk zou zijn geweest.

Bron: Kleeblatt-Bendorf 05.02.2021
LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL

Gepubliceerd 03.12.2020

In 2020 kon veel bereikt worden.
Jaaroverzicht Brexbachtalbahn e.V.

Bendorf. “Iedereen zei dat het niet kon en toen kwamen er burgers die van niets wisten en het gewoon deden…..”. Dat was in het jaar 2007 toen de historische Brexbachtalbahn op het punt stond gesloopt te worden. Nu, na 13 jaar veel “vieren en vijven” lijkt er eindelijk licht aan het eind van de tunnel zichtbaar te zijn. Dit is niet alleen te danken aan de vasthoudende en nooit aflatende energie van de actieve leden wiens drive sterker is dan welke motor dan ook, maar ook aan de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande  verschuiving van zienswijzen in de samenleving. Want het is voor iedereen duidelijk dat er iets moet veranderen en de manier van zich verplaatsen speelt daarbij een doorslaggevende rol. Wil je voldoen aan de internationale verplichtingen, vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, dan heb je meer treinverkeer nodig en worden de rails van de Brexbachtalbahn de stalen ruggengraat voor de regio. In 2020 stelde de Corona-crisis de vereniging echter voor geheel nieuwe uitdagingen; de werkzaamheden ter goedkeuring van het eerste deel van de spoorlijn moesten worden onderbroken en de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden afgelast.

Ondanks dat is er veel bereikt. Een gerestaureerde wagon met zijwanden, die van belang is voor het reguliere onderhoud is opgeleverd en een exploitatievergunning is aangevraagd én verleend. Een onberispelijke staat van de duikers die van belang zijn voor een veilig gebruik van de spoorlijn werden gecontroleerd en, indien nodig blootgelegd, eventueel gerepareerd en schoongemaakt. Onder de brug bij de overweg Fohr-Brauerei in Hundsdorf is het metselwerk in oude staat hersteld en zijn de voetpaden aan weerszijden vakkundig afgedicht. De bruginspecteurs kregen daarop de opdracht testen uit te voeren zodat begin 2021 de goedkeuring van het traject Siershahn-Grenzau aangevraagd kan worden. Door middel van lange wandelingen langs de route werden alle (ca. 115) hectometerstenen met de hand blootgelegd, schoongemaakt, van een nieuwe witte verflaag voorzien en genummerd met behulp van een sjabloon. Welke spoorlijn in Duitsland bezit nog historisch complete sneeuwwitte z.g. hectometerstenen! Ondertussen had de Deutsche Bahn AG aangekondigd uitgebreide sloopwerkzaamheden uit te willen voeren in station Siershahn, zoals perrons inkorten, verwijderen van wissels en perronoverkappingen. Op initiatief van onze vereniging hebben spoorweginfrastructuurbedrijven, spoorwegvervoerders, individuele stichtingen, diverse verenigingen en particulieren, alsook de organisatie “SchienenPersonenNaVerkehr Rheinland-Pfalz-Nord (SPNV-RLP-Nord) ons ondersteunt bij het bezwaarschrift richting het Eisenbahnbundesamt en de Deutsche Bahn. Het bezwaar was succesvol, de ontmantelingsmaatregelen worden niet uitgevoerd! Een 1e ontmoeting met de toekomstige burgemeester vond plaats in Bendorf en de vereniging neemt deel aan alle relevante Workshops over stadsontwikkeling, toerisme en mobiliteit in de Ideeënkino, als voorbereiding op de Landesgartenschau (onze Floriade) Bendorf 2026. Begin november werd de oude toegangswissel van de Brex in de hoofdlijn Koblenz-Neuwied verwijderd. Volgens planning van het verantwoordelijke ingenieursbureau wordt deze circa 150 meter vóór de vorige locatie herplaatst (vanuit de richting Koblenz gezien) met als voordeel dat de geluidswerende wand niet verplaatst behoeft te worden. Onze actieve leden kunnen zich verder verheugen op een nieuwe bureau-container op het steunpunt in Bendorf-Sayn, waardoor alle administratieve handelingen direct ter plaatse kunnen worden uitgevoerd.

Bron: Blick-Aktuell 26.11.2020
Vertaling: DD
IDEEËNKINO FORMULEERT PLAN B VOOR DE TOEKOMSTIGE MOBILITEIT VAN BENDORF
Spoor, Brex, Bus, Fiets en “Omdenken”
 

Gepubliceerd 24.11.2020

 
Van A naar B; bijvoorbeeld in Bendorf: welke duurzame concepten en uitgangspunten zijn er nodig, opdat u in de toekomst comfortabel, verantwoord en innovatief van- en naar Bendorf kunt reizen? Dat was het thema van de Workshop Mobiliteit in de Ideeënkino in Bendorf met burgers en de vereniging Brexbachtalbahn e.V. onder leiding van Stephan Pauly, Duitslands langstzittende directeur van een verkeersbureau, de Rhein-Mosel GmbH en 1e voorzitter van de Brohtal-Schmalspureisenbahn e.V. Het is en blijft duidelijk dat niemand iemands auto wil afnemen. Mobiliteit moet echter sterk veranderen. De eis om afstanden in korte tijd comfortabel te kunnen overbruggen en de openbare ruimte te gebruiken, vaak alleen zittend in een auto is in strijd met de milieuproblemen die er het gevolg van zijn. In de toekomst moet er een mix van mobiliteitsmogelijkheden zijn om alle verplaatsingen een geheel nieuwe kwaliteit te geven, en niet alleen in Bendorf. Stephan Pauly moedigde de deelnemers aan om aan hun ideeën niet te twijfelen en informeerde over de ingrijpende veranderingen in het lokale openbaar vervoer, komende jaren. Hier speelt een uitgebreid netwerk van spoor en bus met digitale aanbiedingen net zo’n grote rol als het noodzakelijke “omdenken”. De beste manier om dit te bereiken is te komen met  betaalbare, laagdrempelige en aantrekkelijke aanbiedingen met een uitbreiding van haltepunten en spoorlijnen. De trein speelt hier een bijzondere rol, want duurzame mobiliteit is niet mogelijk zonder een goed functionerende spoorlijn. De klimaatdoelstellingen zullen worden gemist wanneer het niet mogelijk is om het verkeer consequent naar het spoor te verplaatsen. Volgens Pauly is het een beschamend feit dat Bendorf met zijn 18.000 inwoners geen treinstation meer heeft. Dat zou in ieder geval moeten veranderen; door een lange termijnplanning zal het toekomstige haltepunt van Bendorf, ter hoogte van het waterleidingbedrijf pas beschikbaar zijn na de Landesgartenschau in 2026. De Brexbachtalbahn wordt door deze situatie des te belangrijker. Het weerspiegelt perfect haar conceptuele motto: “van Rijn tot Sayn” via haar route, en kan een aantrekkelijk alternatief worden voor lokaal vervoer in de binnenstad met een verbinding naar de Landesgartenschau. Dat deze optie nog steeds bestaat is te danken aan de vooruitziende inzet van de vereniging Brexbachtalbahn, die “niet alleen de sloop van de spoorlijn in 2007 heeft voorkomen, maar ook tijdens de reactivering twee haltepunten bouwde bij Kaufland in Bendorf en bij de Abdij in Sayn, en daarmee het aantal haltes reeds uitgebreid heeft”, aldus Gernot Kallweit van de vereniging. Ook voor het toerisme én bij de komende Workshop met dit thema speelt “die Brex” een grote rol. Vanwege de huidige Corona-situatie moet deze Workshop, gepland op 2 november j.l. worden geannuleerd en uitgesteld tot een later tijdstip.

Bron: Persbericht
DE BRUGGENBOUWERS VAN DE BREXBACHTALBAHN

Gepubliceerd 22.11.2020

Bruggen verbinden, je kunt bruggen bouwen, zelfs gouden, of bruggen achter je afbreken. Maar genoeg; nu “To he point”. In de ware zin van het woord was het de afgelopen maanden heet op de spoorbrug van de Brexbachtalbahn over de Masselbach ter hoogte van de Fohr-brouwerij. Op eigen initiatief van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. zijn de afdichtingen van de looppaden aan weerszijden van de brug vakkundig én met hulp van gespecialiseerde bedrijven volledig vernieuwd en zijn alle bouwwerkzaamheden op het gebied van de waterhuishouding afgerond. “Alles wat we zelf kunnen doen, wordt door ons gedaan”, aldus Adi Bongartz, eerste voorzitter van de vereniging en secretaris Armin Brast van beroep bouwingenieur. Deze aanpak heeft zich ook op andere locaties van het traject bewezen, waarbij al het metselwerk van onderdoorgangen en duikers tussen Ransbach/Baumbach en Ebernhahn, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Faulbach en in Grenzau werden gerepareerd of vernieuwd. Ook bij haltepunt Abdij en bij enkele tunnelportalen werden de keermuren blootgelegd, gedraineerd en waar nodig vakkundig gerepareerd. Alle constructies zijn daarmee veilig om de komende jaren te gebruiken, zoals experts bevestigen na een eerste controle, welke zal worden gevolg door een officiële inspectie. Nadat de testrapporten bij het Eisenbahn-Bundesamt zijn ingediend, kan voor het bovenste deel (Grenzau-Höhr/Grenzhausen en Grenzau-Siershahn) de volledige vergunning worden verwacht. Sinds 2007 heeft de vereniging in bijna 13 jaar ongeveer 180.000 uren vrijwilligerswerk aan de spoorlijn verricht. Wanneer men alleen al het minimumloon als basis neemt kan men eenvoudig nagaan hoe waardevol dit werk is in tijden van klimaatverandering, veranderingen in mobiliteit en de toeristische ontwikkelingen in de regio én voor de samenleving in het algemeen. Alleen dan blijft deze waardevolle spoorverbinding bestaan en kunnen er bruggen worden gebouwd tussen gisteren, vandaag en morgen, tussen Rijn en Sayn, tussen gemeentes en generaties, vele toeristische attracties en tussen de agglomeratie Koblenz-Neuwied, het ICE-treinstation in Montabaur en het natuurpark Westerwald-Nassau met zijn vele wandelpaden.

Persbericht: Blick-Aktuell 02.11.2020
Foto: Gernot Kallweit
Vertaling: David Davids
DE BREXBACHTALBAHN IN EEN IDEEËN WORKSHOP – NIET ALEEN EEN GOED IDEE, MAAR OOK DE TOEKOMST VAN EEN STAD

Gepubliceerd 11.10.2020

Met de Toekomst-Workshops “Toerisme” en “Mobiliteit”, in de “Ideenkino”* heeft de gemeente Bendorf/Sayn een inspirerende plek gecreëerd voor informatie, uitwisseling en participatie om samen met de burgers een concept te ontwikkelen voor de Landesgartenschau 2026**. Geïnteresseerden kunnen hier ook meewerken aan het ontwikkelen van een toekomstplan voor de stad. Dat is precies wat de actieve leden van de Brexbachtalbahn (Die Brex) al 12 jaar lang doen. Dankzij deze spoorlijn konden in o.a.  Bendorf de industrie, mijnbouw en ijzergieterijen zich ontwikkelen. Zonder het initiatief van de vereniging om het traject Siershahn-Engers in 2007 te redden, zou deze zijn afgebroken, voor woningbouw gebruikt of vervangen zijn door een fietspad.
De spoorlijn is dus één van de belangrijkste onderdelen van de identiteit van de stad en is gelukkig bewaard gebleven als kans om zich opnieuw te bewijzen. Nu is het de tijd om dit te doen, voor de Landesgartenschau 2026, voor de toekomst van Bendorf en voor het transformatieproces – hét sleutelwoord voor klimaat- en vervoersveranderingen. De Brexbachtalbahn combineert haar 140 jaar oude spoorweggeschiedenis met het verkeers- en sociale verleden van Bendorf en direct ook met het concept betreffende de Landesgartenschau 2026 om de (binnen)stad opnieuw te verbinden met de Rijn en Sayn.
Die Brex levert daarmee een actieve bijdrage aan de stadsontwikkeling, het stimuleren van regionaal, nationaal en zelfs internationaal toerisme en de culturele participatie van toekomstige generaties. Wie Bendorf in beweging wil krijgen heeft de Brexbachtalbahn  nodig!
Met een uitgebreide presentatie van informatieborden, tijdschriften en folders heeft Die Brex een nieuw station geopend in de “Ideeëncinema”, om burgers te informeren- en de perspectieven en mogelijkheden te tonen die zich voordoen bij een gereactiveerde spoorlijn. Daartoe bouwde de vereniging in de afgelopen jaren reeds twee haltepunten: bij Kaufland en bij Sayn-Abdij, ter hoogte van het klimbos. Voor de workshops “Toerisme” en “Mobiliteit” is Die Brex dan ook van fundamenteel belang.
Iedere burger wordt hierbij uitgenodigd om aan boord te komen en met toewijding deel te nemen; niet alleen in de “Ideeëncinema” maar ook in de praktijk aan de werkzaamheden rondom het spoor en de voertuigen van de vereniging. Iedere helpende hand is van harte welkom om te werken aan een aantrekkelijke stad.
Bron: Kleeblatt Bendorf 25.09.2020
*Ideenkino, Poststrasse 10, 56170 Bendorf-Dld
 Geopend: Vrijdag 15-19 uur, Zaterdag en zondag 11-19 uur (zie ook Facebook)
**Landesgartenschau 2026: vergelijkbaar met onze Floriade. Verwachte aantal bezoekers:      
 800.000/1 miljoen, dagelijks geopend, 180 dagen.
BREXBACHTALBAHN TEST TOEKOMST-TECHNOLOGIE
Stabilus integreert Bendorfer vereniging in project

Gepubliceerd 18.03.2020

Bendorf/Koblenz. Als onderdeel van een innovatiewedstrijd startte het Koblenzer bedrijf Stabilus, wereldmarktleider voor gasveren en hydraulische trillingsdempers met 6300 werknemers wereldwijd een nieuw project. Doel: het oplossen van de spanning tussen treinverkeer en aanwonenden betreffende geluidshinder en trillingen. Tijdens dit onderzoek waren metingen aan een spoorlijn nodig om de effectiviteit van het idee te bevestigen - en deze kon worden uitgevoerd in samenwerking met de Brexbachtalbahn.
Als dank en om de resultaten te presenteren werden de actieven van de vereniging uitgenodigd voor een fabrieksrondleiding en werd het project tot in detail gepresenteerd. De volgende stappen zijn het verder ontwikkelen en bouwen van het systeem en het realiseren van functionerende prototypes. Deze worden vervolgens op de Brexbachtalbahn geïnstalleerd en in de praktijk getest. Op deze manier verstrekt het project “Reactivering Brexbachtalbahn” niet alleen het toerisme en brengt het de regionale industriële geschiedenis weer tot leven, maar helpt het ook een stukje toekomst-technologie vorm te geven. Het toepassingsgebied van Stabilus-producten is divers, zo worden hydraulische trillingsdempers ook gebruikt als rembekrachtigers op rangeerterreinen.

Bron: Rhein-Zeitung 10.03.2020
Vertaling: DD
STEEN VOOR STEEN TERUG IN DE GESCHIEDENIS
Vereniging Brexbachtalbahn repareert langs de spoorlijn diverse steunmuren

Gepubliceerd 22.12.2019

Bij enkele steunmuren langs de spoorlijn zijn stenen losgeraakt en deze moeten, in verband met de toekenning van de vergunning-infrastructuur hersteld worden. Ook dit specialistenwerk wordt in eigen beheer door leden van de vereniging uitgevoerd. Begin oktober werd bij een spoorbrug ter hoogte van de Fohr-Brouwerij in Ransbach/Baumbach met het werk begonnen en een complete steunmuur hersteld, welke door regelmatig hoogwater en vorst de laatste 30 jaar sterk geleden had. Hier waren talrijke voegen verdwenen zodat de grote rotsblokken los op elkaar lagen of inmiddels op de rivierbodem terug zijn gevonden. Eerder werd de gehele omgeving handmatig opgeruimd, losse stenen verzameld en wortels van bomen en struiken uit de voegen verwijderd. Daarna werden de oude- maar ook enkele nieuwe stenen terug- en vastgezet, en tenslotte gevoegd. Zoveel als mogelijk werd het oorspronkelijke patroon van de steunmuur hersteld, ook om het totale historische beeld recht aan te doen. Op deze manier worden in de komende weken nog diverse steunmuren langs de spoorlijn gesaneerd.

Bron: Kleeblatt Bendorf 13.12.2019
Vertaling: DD
De Gouden Handen van de Brexbachtalbahn

Gepubliceerd 23.11.2019

Sinds ruim 12 jaar meten, boren, schroeven, timmeren, lassen, schilderen en zweten de actieve leden van de vereniging Brexbachtalbahn met als doel de historische spoorlijn voor Bendorf als toeristenattractie te behouden en te reactiveren. Dat schept een onderlinge band. Dat verbindt. De taken daarbij zijn net zo veelzijdig als hun talenten en ook is er  de mogelijkheid om stoom af te blazen- bijvoorbeeld over de dwarsliggers in de gemeentelijke politiek. Sommige deelnemers zijn al sinds 2007 lid van de vereniging, anderen zijn er in de loop van de tijd bijgekomen. Sinds november 2019 versterken twee nieuwe actieven uit Leverkussen en Bad Neuenahr de groep.

“Wij stellen hier geen schroot-voertuigen op die jarenlang staan weg te roesten, alleen dat waar we actueel onderhoud aan plegen of nodig hebben voor de bedrijfsmatige reactivering van de spoorlijn” aldus Ulf Wobser, technisch planner en 2e voorzitter van de vereniging. “Het gehele project kan daarbij absoluut als maatschappelijk voorbeeld dienen; wat bij de vereniging Brexbachtalbahn met persoonlijk enthousiasme tot stand wordt gebracht, dát is het belangrijkste”. Actueel wordt er op het steunpunt Sayn aan twee wagons gewerkt. Ten eerste aan een mobiele keuken. Deze werd in 2009 compleet nieuw gebouwd, inmiddels zijn de beide houten zijwanden slecht geworden en roesten enkele bodemplaten. Deze wagon is nodig voor de verzorging van de actieven wanneer zij de gehele dag op/aan de spoorlijn werken. Vooral in de winter, bij minimum temperaturen is het voertuig belangrijk omdat het verwarmd kan worden en met een complete hotelkeuken is ingericht. Eerst worden de zijwanden en de bodem hersteld, daarna wordt alles opnieuw geschilderd en beletterd. Volgens Adi Bongartz ligt bij alle werkzaamheden de nadruk op authenticiteit.

Het tweede voertuig is de onlangs aangekochte aanhanger ten behoeve van onze werkloc SKl. Deze wordt ingezet voor het transport van hout en bouwmaterialen. De technische componenten zijn inmiddels alle bedrijfsklaar, actueel is het schilderwerk alvorens er met de houten vloer en zijwanden begonnen kan worden. Dat zal met de ervaring en vakmanschap van Hans Schmengler, parketlegger en nieuwste lid uit Bad Neuenahr geen probleem zijn.

Bron: Kleeblatt Bendorf 46/2019
Vertaling: DD
IN MEMORIAM OLAF HOF

Beste leden en vrienden van de Brexbachtalbahn,

Helaas moeten wij u/jullie een zeer droevig bericht doorgeven: ons medelid en penningmeester Olaf Hof is op woensdag 23 oktober 2019  onverwacht overleden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Net 5 dagen daarvoor zaten wij nog gezamenlijk tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in restaurant “alten Brauhaus” in Kasbach-Ohlenberg. Hier presenteerde Olaf als penningmeester- zoals ieder jaar zijn financieel overzicht. Korte tijd later werd hij door de leden éénstemmig voor de komende twee jaar herkozen. Olaf was één van de oprichters van de vereniging Brexbachtalbahn e.V.  en sindsdien penningmeester. Daarnaast hield hij de ledenadministratie bij en voerde de bedrijfstechnische organisatie van speciale ritten door. Nadat wij van zijn overlijden hoorden trad een periode van totale stilte in, zo onwerkelijk was dit bericht om hier op te kunnen reageren. Wanneer Olaf de spoorwegwereld ontdekte kunnen we niet zeggen, maar één ding is zeker: hij kon er niet genoeg van krijgen en bracht zijn professionele talenten en kennis van de echte spoorwegen en boekhouding met volle inzet in, in onze vereniging. En zo is het niet verwonderlijk dat wij erg blij waren dat hij onze speciale ritten samenstelde en onze boekhouding bijhield; dat kon hij als geen ander! Kortgeleden had hij zijn hartstocht dan ook professioneel gemaakt door bij de spoorwegen te gaan werken. Maar veel meer nog dan om zijn praktische- en theoretische kennis zullen wij hemzelf, Olaf missen- de altijd rustige, maar onverzettelijke vechter voor onze zaak. Ons medeleven gaat uit naar familie en verwanten.

Bestuur Brexbachtalbahn e.V.

Bron: www.diebrex.de
Vertaling DD
Bestuur van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. herkozen
PER RAILBUS NAAR DE JAARVERGADERING

Gepubliceerd 30.08.2019

Bendorf, 18.10.2019. Een, voor de leden van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. nieuwe manier van vergaderen vond vandaag plaats in de Steffens Brouwerij bij Linz, aan de Kasbachtalbahn – tenminste wat de heen-en terugreis betrof. Deze werd geheel in stijl verzorgt door een historische railbus met opstapplaatsen in Koblenz-Ehrenbreitstein, Vallendar, Engers en Neuwied. Op deze wijze konden de deelnemers alvast het “gevoel” beleven wanneer de trein binnenkort door het Brexbachtal rijdt. Het idee vond grote bijval, niet alleen bij onze leden maar ook bij de talrijke gasten.
Maatregelen tot reactivering van het tracé:
In zijn jaaroverzicht gaf de 1e voorzitter Adolf Bongartz een positieve balans aan in alle werkzaamheden van de vereniging in het jaar 2018. In het bijzonder zijn hier de ondernemingsvergunningen te noemen voor drie gedeeltes van het traject, waaronder Engers-Abdij/Sayn. Hiervoor was eerder een, voor ons succesvolle rechtszaak nodig om het bestaande recht van onze spoorlijn tegenover het niet erkennen door de politiek gedaan te krijgen. Sindsdien zijn vereniging en spoorwegondernemer druk bezig alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren om zo snel als mogelijk de bedrijfsvergunning te ontvangen.
Parallel hiermee werkt de Deutsche Bahn aan de voorbereidingen tot het her-aansluiten van “de Brex” op de hoofdlijn (R-Rheinstrecke) in Engers d.m.v. een nieuwe wisselstraat.
Ook kon een nieuwe aanhanger (platte wagon) voor onze SKL aangeschaft en compleet gerestaureerd worden en werd station Ransbach/Baumbach op initiatief van Gernot Kallweit onder monumentenzorg gesteld zodat de koper geen bouwkundige veranderingen of verbouwingen kan uitvoeren die het aanzicht van dit monumentale pand wijzigen. Bij al dit positieve is er helaas opnieuw op ons steunpunt vandalisme en diefstal geconstateerd zonder dat het tot strafvervolging is gekomen. Verheugend is de ontwikkeling van het aantal volgers op Sociale Media, Instagram en Facebook in Duitsland en Nederland. Hier worden onze activiteiten  door ongeveer 5000 personen gevolgd.
In het overzicht van de penningmeester belichte Olaf Hof de financiële situatie van de vereniging. Naast de verkoop van merchandising-artikelen, hapjes en drankjes tijdens de 1-mei viering en van ons verenigingsmagazin “Brexposé” ontwikkelde vooral de bijdrage  uit sponsoring en giften zich tot de belangrijkste bron van inkomsten. Al de financiële verplichtingen én investeringen betreffende de spoorlijn, de voertuigen en de opleidingen voor leden konden betaald worden. Er is zelfs een overschot welke dit jaar aan het verder verbeteren van de infrastructuur besteed gaat worden. Adolf Bongartz bedankte in dit verband nogmaals uitgebreid voor het enthousiasme van de leden die wekelijks aan de baan werken. Er kon zelfs een nieuwe Brexfan ingeschreven worden die extra vanuit Leverkussen overkomt om ter plaatse mee te helpen.
Bestuur:
De kaskommissie, bestaande uit Hans-Peter Nett en Wolfgang Nett hadden geen bedenkingen tegen de jaarcijfers; het bestuur werd éénstemmig gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid. Aansluitend vond onder leiding van Hans-Peter Nett de verkiezing van het nieuwe bestuur plaats. Alle bestuursleden werden opnieuw gekozen:
1e voorzitter Adolf Bongartz, 2e voorzitter Ulf Wobser, bedrijfsleider Armin Brast, penningmeester Olaf Hof. Secretaris is Thomas Lingen. Bijzitters zijn: spooronderhoud en infra Thomas Wirtz, materieel Klaus Nussbaum, adviseur recht Marco Spiller en adviseur belastingen Michael Baaden.  Hartmut Bernd werd benoemd tot kascontroleur.
Er waren geen vragen van leden zodat snel kon worden overgegaan naar het gezelligste deel van de bijeenkomst; de gezamenlijke maaltijd in het “Brauhaus”. Tegen middernacht ging het met de railbus door het donkere Kasbachtal am Rhein weer terug naar de “hel verlichte metropool” Koblenz.

Bron: Blick-Aktuell 25.10.19
Vertaling: DD
STERKE ONDERSTEUNING VANUIT ENGERS

Gepubliceerd 30.08.2019

Op uitnodiging zijn vertegenwoordigers van verenigingen uit Engers/Neuwied op station Engers bijgepraat door onze voorzitter, Adi Bongartz. Deze liet geen twijfel bestaan: “de treinen gaan definitief rijden”, ondanks het feit dat de stad Bendorf middels raadsbesluiten dwars ligt. Bernd Wolff, voorzitter van de Burgervereniging verwijst naar de talrijke toeristische activiteiten die in Engers en Sayn op bezoekers wachten. Tot de taken van de burgerverenigingen behoren ook de bevordering en bescherming van cultuur- en toerisme in Neuwied. De Brexbachtalbahn wordt genoemd als toeristische hoogtepunt. Denk hierbij terug aan de, terugkerende Drie-Steden-Wandeldag, die jaarlijks vele bezoekers trok. (de laatste in 1996 met 30.000 wandelaars) De charme van de 21,6 kilometer lange verbinding van Engers naar Siershahn ligt vooral in het onderste deel tussen Bendorf en Grenzau. Talrijke viaducten en tunnels voeren door het idyllische Brexbachtal. Aanleiding tot deze ontmoeting in Engers is de 0ndernemingsvergunning welke het Eifelbahn Vekehrsgesellschaft onlangs van het Ministerie van Verkeer in Mainz ontvangen heeft. Niet te verwarren met een bedrijfsvergunning. Om deze te verkrijgen moet de onderneming op en langs de spoorlijn een aantal voorzieningen treffen en daarmee vervoerstechnisch in orde zijn. “Bouwkundig is alles in orde” aldus Adi Bongartz. Slechts kleine reparaties zijn nog noodzakelijk. Het eigenlijke probleem ligt in Bendorf.

GEEN OVER- EN ONDERDOORGANG NODIG.
Bij de reactivering moeten twee overwegen in druk bereden wegen aangelegd worden. Volgens de Bendorfer Stadsraad zullen deze de ontwikkeling van de stad benadelen. Ook heeft de burgemeester steeds opnieuw op de immense kosten voor een over- of onderdoorgang gewezen. Voor deze investering is geen geld in kas. Adi Bongartz verklaarde dat een zo groot bouwwerk niet nodig is. Een overweg met halve slagbomen is volstrekt toereikend. Hij geeft aan dat de vergunning hiervoor vanuit Mainz te verwachten is. De vrees van de Bendorfern dat het tot lange files komt in de richting van de B42 weerlegd hij. Onderzoek wijst uit dat het de automobilist 68 tot 76 seconden wachttijd kost. Hij noemt nadrukkelijk dat het toeristentreinen betreft. Deze rijden niet in de spitsuren op werkdagen, maar af en toe in de weekenden en tijdens feestdagen.

GEEN VERKEERSCHAOS
In tegenstelling tot de Bendorfern gaat Adi Bongartz ervan uit dat de Brexbachtalbahn zelfs voor een ontlasting van de verkeerssituatie gaat zorgen. In de weekenden is het in Bendorf-Sayn chaos. Wanneer 10-15 % van de bezoekers overstapt van de auto naar de trein is al veel bereikt. Ook onbegrijpelijk is, door het huidige standpunt van het gemeentebestuur, de sollicitatie van Bendorf naar de “Landesgartenschau-2026” (Floriade-DD) “Verkeerstechnisch is het volstrekt onmogelijk om 500.000 bezoekers in Bendorf-Sayn te ontvangen. De Brex is hier de oplossing” aldus Jürgen Moritz, ex-stadsvoorzitter. Om ook hiervoor de reactivering te ondersteunen vergeet de politiek.

RENTABILITEIT IS ZEKER
Voorzitter Adi Bongartz van de Brexbachtalbahn is ervan overtuigd dat de rentabiliteit van de toeristische spoorlijn gewaarborgd is. Daarvoor zijn 30.000 gasten per jaar nodig. Alleen al bij de Drie-Steden-Wandeldag waren in het verleden gemiddeld 20.000 wandelaars aan de start. Reis- en toeristenbureaus zullen de nieuwe spoorlijn onmiddellijk in hun aanbod opnemen en treinritten met bezienswaardigheden op de markt brengen. Hiermee worden de toeristische attracties van de Rijn via Engers en van de ICE-hogesnelheidslijn via Montabaur tot Siershahn ontsloten.

Blick-aktuell 22.08.2019
„ DIKKE PLANKEN DOORBOREN ZIJN WE GEWEND”

Gepubliceerd 24.07.2019

Hamerslagen galmen over het terrein rondom het steunpunt van de Brexbachtalbahn aan de Horchemsweg. Blauw laslicht flikkert en boorgeluiden gaan door merg en been!
Wat tegenwoordig in, door vakmensen bijna verlaten productiehallen in de auto- en machinebouwindustrie door robots modulair en bliksemsnel samengevoegd wordt, is bij de Brexbachtalbahn zwaar fysiek werk. Om de, onlangs aangeschafte SKL-aanhanger KLA- 01 voor de inzet op de spoorlijn fit te maken worden vloerplanken gezaagd, leidingen vervangen, kabels getrokken en het remsysteem gereviseerd. Daarvoor moeten originele en geteste oude onderdelen aangeschaft worden. Voor de actieven binnen de vereniging een echte uitdaging met vele leermomenten. Waar de persoonlijke dagindeling vaak bestaat uit PC- en TV scherm grijpen de Brexbachtalbahners ter compensatie niet naar de tennisracket, trekken niet de voetbalschoenen aan en zijn zeker niet lid van een fitness-studio. Zij melden zich wekelijks voor de verschillende vaardigheden, handwerk en “fingerspitzengefühl”. Dit om het historische te behouden en het oude voertuig zoveel mogelijk origineel maar ook bedrijfszeker voor het toekomstige werk aan de Brexbachtalbahn te kunnen benutten. Dit vereist doorzettingsvermogen en conditie.
Maar beiden hebben de leden van de vereniging in de afgelopen 12 jaren al op indrukwekkende wijze bewezen.
NU OOK IN BENDORF VRIJE VAART VOOR DE BREXBACHTALBAHN

Gepubliceerd 28.06.2019

Het Rijnland Palts Verkeersministerie in Mainz heeft, naast het traject Siershahn-Ransbach/Baumbach- Grenzau-Höhr/Grenzhausen nu ook aan het traject Neuwied-Engers-Bendorf/Sayn een bedrijfsvergunning verleend. Daardoor kunnen treinen via de rails van de Deutsche Bahn aan beide zijden van de Brexbachtalbahn,  in Siershahn en Engers onze spoorlijn bereiken.
 
                      
 
“De grootste horde is  daarmee uit de weg geruimd, vrije vaart voor de Brexbachtalbahn” verheugt zich Jörg Seyffert, directeur van het Eiffelbahn Verkehrsgesellschaft mbH uit Linz am Rhein welke de vergunningen aangevraagd heeft.
 
“We moeten nog wat geduld hebben voor de eerste treinen door Bendorf zullen rijden, eerst nu kunnen en mogen we de nodige bouwwerkzaamheden starten”. Voor de Eiffelbahn en de Vereniging Brexbachtalbahn is juist de aansluiting aan de rechter Rheinstrecke van grote betekenis. De tot dusver grote omweg langs de Lahn en door het Westerwald bemoeilijkt het overbrengen van materieel. Met de aansluiting aan beide zijden van de Brexbachtalbahn worden ook doorgaande toeristische ritten mogelijk. De verbinding in Engers aan de rechter Rheinstrecke bevind zich in het plannings-stadium.
 
 
Ook Adi Bongartz, voorzitter van de Vereniging Brexbachtalbahn e.V. is blij met deze “doorbraak” in de reactivering van de spoorlijn, waar de vereniging al sinds jaren aan werkt. Ulf Wobser, tweede voorzitter van de vereniging: “…. de stad (Bendorf/Sayn) met haar veelvoud aan toeristische attracties heeft dringend de Brex als verkeersverbinding nodig om niet van andere regio’s afhankelijk te worden”.  
 
 
De stad Neuwied, welke al geruime tijd geleden financiële ondersteuning heeft aangeboden is blij met de huidige ontwikkelingen. Voor het stadsdeel Engers is de Brex een “groot geluk” om de toeristische groei van de regio te kunnen vergroten. Ter plaatse wordt dan ook de heraansluiting van de wisselverbinding ondersteund. Deze, en de onlangs geplaatste aanlegsteiger in de Rijn, bestemd voor riviercruises zullen Engers opwaarderen.
 
 
De gereactiveerde Brexbachtalbahn kan dan als toeristische juweel de talrijke attracties langs de spoorlijn onderling verbinden.
 
 
Bron: Brexbachtalbahn e.V. Persbericht (ingekort)
 
Vertaling: DD
MET SPOED GEZOCHT: ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS

Gepubliceerd 27.05.2019

Max Schmitt en Christoph Hein hebben beiden een beroep gelijk een jongensdroom: machinist bij de Duitse Spoorwegen; vinden locomotieven prachtig en machtig en kennen alle bruggen, viaducten en tunnels op vele trajecten. Een klassieke “modelbaan-carrière” van het type: “waarom is onze zolder zo klein, ik heb meer ruimte nodig voor mijn baanlandschap” hebben ze echter niet, eerder meer interesse in de techniek in het groot. Tegenwoordig besturen ze vanuit hun cabine de modernste locomotieven en behoren tot diegene die dag-in, dag-uit, s’ nachts en in de weekenden er voor zorgen dat Duitsland in ieder geval via de rails mobiel blijft.
 
 
In de toekomst zullen zij, ditmaal zonder de modernste technieken ook op “de Brex” onderweg zijn met historische railbussen. Dat ze ook hier bruggen, viaducten en tunnels gaan leren kennen maakt de aantrekkingskracht alleen maar groter. Voorzitter Adi Bongartz en machinist-instructeur Jürgen Spiller (op de foto rechts) van de Vereniging  zijn trots dat zij in tijden van personeelstekort professionele jonge opvolgers voor het project Brexbachtalbahn hebben gevonden.
 
 
Voor de komende werkzaamheden aan de spoorlijn, voor het onderhoud aan de historische railbussen en aan de andere technische onderdelen zoekt de vereniging  medestrijders, geïnteresseerden, jong en minder jong die mee willen helpen. Ook is het mogelijk om zich, volgens de richtlijnen van de Deutsche Bahn op te laten leiden tot machinist, conducteur, treinbegeleider, of rangeerder.
 
 Aanmelden kan via het contactformulier op onze website: www.diebrex.de
WERK AAN DE BREX GAAT ONVSTOORBAAR VERDER

Gepubliceerd 21.04.2019

Nadat de bedrijfsvergunning ten bate van de reactivering van de Brexbachtalbahn, eind maart voor de deeltrajecten tussen Siershahn en Grenzau verleend werd, gaan de werkzaamheden voor de eindcontrole in een hoog tempo verder. Zo werden alle hectometerstenen, seinen en seinborden langs deze trajecten schoon- en zichtbaar gemaakt om ze, bij goed weer van een nieuwe verflaag te voorzien. Het “Stellwerk” in het seinhuis van station Ransbach-Baumbach werd geheel gecontroleerd en getest. Voor de nodige gereedschappen en het vele materiaal zochten onze actieve leden een extra, duurzame opslagruimte. De vereniging kon een solide, vuur- en watervaste container aanschaffen welke nu op het emplacement van station Ransbach-Baumbach staat opgesteld. Daarvoor moest er eerst een fundament aangelegd worden. Niet in de laatste plaats kon de vereniging een draaibare grijper in ontvangst nemen die het laden en lossen met onze SKL langs de spoorlijn zal veréénvoudigen. De vereniging bedankt dan ook alle actieve leden, donateurs, helpers en sponsoren van harte!
VRIJ BAAN VOOR DE BREXBACHTALBAHN

Gepubliceerd 03.04.2019

Deelstaat verleent vergunning
De deelstaat Rheinland-Pfalz heeft voor een gedeelte van de reeds jaren stilgelegde Brexbachtalbahn een bedrijfsvergunning voor de komende 25 jaar verleent. Hiermee is de weg vrij om in de nabije toekomst op één van Duitslands mooiste zijlijnen met toeristentreinen te gaan rijden. De vereniging Brexbachtalbahn is, samen met spoorwegondernemer Eifelbahn Verkehrs- gesellschaft mbH zeer verheugd dat na jarenlang hard werken  dit nu be- kroond wordt.
Sinds jaren vecht de Bendorfer vereniging onvermoeibaar voor de reactivering van de spoorlijn van Engers via Bendorf, Grenzau/Höhr-Grenzhausen en Ransbach-Baumbach naar Siershahn. Als spoorwegondernemer werd een samenwerkingsverband aangegaan met de in Linz gevestigde Eifelbahn. In 2009 kon het eerste traject van Siershahn naar Grenzau heropend worden. Deze bedrijfsvergunning was indertijd 5 jaar geldig. Vanwege politieke tegen-wind werd daarna besloten de reactivering via private weg voort te zetten. Voorzitter Adi Bongartz: “wij gaan ons eerst op de trajecten Siershahn-Grenzau en Grenzau-Höhr/Grenzhausen concentreren. Deze gedeelten zijn in goede staat en kunnen snel in bedrijf worden genomen. Daarna gaan we verder met het traject Engers-Bendorf”. Daar zijn de eerste werkzaamheden reeds begonnen. Met de Deutsche Bahn zijn gesprekken gevoerd om de wisselverbinding in de Rechts-Rheinische Strecke te herstellen.
Er is nog geen beslissing genomen over het verkeersplein in Bendorf welke in voorgaande jaren óver de rails aangelegd is. Het ministerie is hierover in gesprek met de stad Bendorf. “Met op de achtergrond het idee om de Landesgartenschau 2026 in Bendorf plaats te laten vinden komt de reactivering van de Brexbachtalbahn op het juiste moment”.
SPOOR VRIJ VOOR "DE BREX"

Gepubliceerd 15.03.2019

Ronkend en met een heldere maar zeer scherpe fluit rijdt  het gele railvoertuig langzaam richting de overweg bij station Grenzau. Voordat de rails de straat kruisen stopt de werktrein met de naam SKL (Schwer Kleinwagen mit Ladekraan) zodat de overweg beveiligd kan worden. Een auto remt wanneer de mannen van de Brexbachtalbahn uit de cabine klimmen om de kruising in veiligheidshesjes en met signaalvlaggen te beveiligen. Eigenlijk heeft het railvoertuig voorrang, “maar de  passanten zijn het helemaal niet meer gewend dat op deze spoorlijn een trein rijdt” aldus Thomas Wirtz die de organisatie van deze wekelijkse inzet regelt. Maar dat zal snel veranderen.
Tot aan dat moment is er zeker nog het één en ander te doen. De winter heeft in de railbedding zijn sporen nagelaten. Door vorst, storm en vocht versperren steeds opnieuw omgevallen bomen en afgebroken takken de spoorlijn, die verzaagd, afgevoerd en op geschikte plaatsen weer afgeladen moeten worden. Gedurende meerdere weken arbeid is het onze spoorwegvrienden sinds Kerst 2018 gelukt het goed elf kilometer lange traject tussen Bendorf en Höhr-Grenzhausen weer op te ruimen.
De voorbeelden én de motivatie voor dit, sinds jaren onverstoorbare vrijwillige werk van onze verenigingsleden zijn succesvolle projecten elders, zoals de ilztalbahn bij Passau, de 3-Seen-Bahn in het Zwarte Woud en de Schwäbische Waldbahn bij Stuttgart. Jarenlang stilgelegd, vergeten en door de lokale politiek genegeerd zouden ze, ten gunste van fietspaden afgebroken worden.
“Dat hebben onze collega’s ter plaatse gelukkig verhinderd” aldus Adi Bongartz, voorzitter van de vereniging Brexbachtalbahn. En Gernot Kallweit vult aan: “sinds deze spoorlijnen, na soms jarenlange strijd weer in bedrijf zijn hebben ze zich als absolute toeristenmagneet met duizenden belangstellenden ontwikkeld.
Dat is ook het streven van de vrienden van de Brexbachtalbahn. Iedere week werken zij eraan dat de voor handen zijnde spoor-infrastructuur niet vervalt, maar dat het voor veel bewoners en bezoekers mogelijk gemaakt wordt het natuurlijke groen van het Brexbachtal in de toekomst duurzaam te beleven en de attracties en wandelpaden langs de spoorlijn met elkaar te verbinden.
HISTORISCH STATION RANSBACH-BAUMBACH NU ONDER MONUMENTENZORG

Gepubliceerd 19.01.2019

„volgende halte Monumentenzorg!“ Met deze mededeling zullen historici en alle leden van de vereniging Brexbachtalbahn e.V. blij en trots zijn.  Zojuist is bekend  geworden dat het station van de stad Ransbach-Baumbach een bijzondere status krijgt: het wordt door de “Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz” (GdKE) als cultureel monument erkend en als totaal met voorplein, perrons en emplacement in de lijst van monumenten in Rheinland-Pfalz opgenomen. Het geheel heeft het karakter van een typisch provinciaal station en is vanwege zijn historisch verleden met het oog op architectuur, techniek en verkeers- en economisch verleden bijzonder, aldus de bevoegde instantie. Het is een belangrijk voorbeeld van de industriële ontwikkeling van het Westerwald, welke eerst na de aansluiting op het Duitse spoorwegnet, eind van de 19e eeuw tot een economische bloei kwam, zowel in het Westerwald  als in de regio Bendorf.
Het stationsgebouw is tot anno nu karakteristiek voor het stadsbeeld en toont innerlijk een zeldzaam unieke inrichting. Voor de toekomstige toeristenlijn is dit van groot belang en bezitten we hierdoor een nieuwe trekpleister welke zich prima laat combineren met het Westerwalder keramiek en de ijzergieterijen in en rond Bendorf. “In Bendorf bestaat geen bruikbaar station meer, des te waardevoller is het voor een toeristenproject als de Brexbachtalbahn dit gebouw en de omgeving in originele toestand te behouden, te restaureren en opnieuw te benutten” aldus Gernot Kallweit van de vereniging. Op zijn initiatief werd een beroep gedaan op de GdKE wat tot de registratie van dit monumentale gebouw en omgeving leidde.

"DE BREX" TE GAST BIJ MODELSPOOREVENEMENTEN

Gebpubliceerd 15.01.2019

Het liefst zou men plaats willen nemen in een salonrijtuig om zich door een oude stoomlocomotief over de wereld te laten vervoeren, zonder zich te moeten ergeren aan vertragingen, treinuitval of defecte airco’s. In tegenstelling tot het grote voorbeeld functioneert de techniek bij modelspoor-hobbyisten meestal perfect. Daarvoor zorgde onlangs Modelspoorvereniging Urbar (bij Koblenz) tijdens een uitstekend bezochte- en goed georganiseerde beurs.
Vele kinderdromen gingen hier voor twee dagen in vervulling en daarbij kon de “Brex” natuurlijk niet ontbreken. Want ook voor hen zal de droom, zich in een historische wagon door de –echte- natuur te laten vervoeren in vervulling gaan. Gernot Kallweit van Brexbachtalbahn e.V. kon vele vragen over het project beantwoorden, de  interesse was beide  dagen enorm groot, evenals voor  het   verenigingsmagazine “Brexposé”.

EN GROTE VIS...

Gepubliceerd 07.01.2019

Tussen de feestdagen door troffen enkele actieve leden elkaar op het steunpunt  Sayn om samen het jaar af te sluiten. Ons lid en hobbyhengelaar Martin Mangner bracht daarvoor een vers gevangen forel mee, welke door voorzitter Adi Bongartz vakkundig van de juiste specerijen werd voorzien.

BREXBACHTALBAHN e.V.- SUCCESVOLLE JAARVERGADERING

Gepubliceerd 02.12.2018

“Al veel bereikt, maar nog meer te doen!” Zo kan men de uitkomst van de jaarvergadering van de Vereniging Brexbachtalbahn e.V. samenvatten, welke kort voor Kerst gehouden werd. Na de vaststelling dat aan alle voorwaarden tot vergaderen werd voldaan begroette onze voorzitter, Adi Bongartz de talrijk aanwezige leden en berichtte uitvoerig over de actuele stand van zaken tot private reactivering van de spoorlijn met een overzicht van het werk van de vereniging.
Alle noodzakelijke maatregelen aan de infrastructuur werden professioneel uitgevoerd, vele plannen zijn succesvol afgerond. Zoals de voltooiing van technische  gereedschappen t.b.v. het werk aan de spoorlijn en de voorgenomen revisie van onze SKL (werktrein) met kraan, welke  voor de komende zes jaar bedrijfsklaar en TÜV goedgekeurd is. Ook de talrijke activiteiten  naast het normale werk aan de spoorlijn zijn een vermelding waard, zoals de succesvolle oefeningen met de THW (technische hulpdienst) en de vrijwillige brandweer Sayn, met wie een reddings-concept voor het Brexbachtal uitgewerkt werd.
Ook de “publieke optredens” werden door voorzitter Bongartz genoemd, bijvoorbeeld het jaarlijkse verenigingsfeest op 1 mei rondom haltepunt Abdij Sayn, de talrijke infostands in de regio en in Nederland en het, op initiatief van Gernot Kallweit voor de eerste keer georganiseerde “PopUp-Café” in station Ransbach-Baumbach, welke zich in dit decor direct als publiekstrekker bewees. Het is bovendien de wens van de vereniging dat het station onder Monumentenzorg gesteld gaat worden.
Vervolgens berichtte penningmeester Olaf Hof over het financiële overzicht van 2017. De vereniging is dankzij vele giften van burgers en de ondersteuning van het bedrijfsleven steeds in staat om aan de verplichtingen te voldoen en daarnaast in de infrastructuur te  investeren. Alle cijfers werden goedgekeurd met dank aan de penningmeester. Nieuwe verkiezingen voor bestuursfuncties zijn dit jaar niet aan de orde.
Verheugend was ook de belangstelling van burgemeester Gerhard Jung van Vallendar, sinds vele jaren lid van onze vereniging. Hij was onder de indruk van de actuele stand van zaken, de initiatieven van de leden en ziet in een gereactiveerde Brexbachtalbahn een grote toeristische verrijking van de regio, waarvan ook Vallendar kan profiteren. Nog steeds bezit de stad een station en samen met Engers en Neuwied zijn dan bijvoorbeeld historische treinritten mogelijk.
Na meer dan drie uur constructieve en positieve discussies en veel interessante informatie over het werk én de komende taken voor de vereniging beëindigde de voorzitter de vergadering en bedankte alle leden voor de buitengewone betrokkenheid in “de Brex”.

PROCES OM PASSIVITEIT ROND BREX-VERGUNNING GESTAAKT

Gepubliceerd 06.12.2018

De bestuursrechter in Koblenz heeft het proces rond de klacht van een spoorwegondernemer uit Linz tegen de deelstaat Rheinland-Pfalz stopgezet. Beide partijen hebben hier vanmorgen in toegestemd. De spoorwegondernemer wil de z.g. Brexbachtalbahn tussen Engers en Siershahn reactiveren en daarom een bedrijfsvergunning voor een deel van de spoorlijn aangevraagd. De toestemming werd hem tot nu toe geweigerd, om welke reden hij de deelstaat wegens passiviteit  aanklaagde. Deze argumenteerde dat nog niet duidelijk was wie dit voornemen gaat betalen. Want de deel- staat had, naar eigen zeggen ook de verbindingswissels in Engers en Siershahn meegerekend. Voor de rechtbank stelde de spoorwegondernemer echter duidelijk dat de bedrijfsvergunning alleen voor het traject daartussen aangevraagd was. De deelstaat Rheinland-Pfalz zal nu nog éénmaal met hem in gesprek gaan en de aanvraag daarna opnieuw onderzoeken.

BREXBACHTALBAHN e. V.
LETZTE ÜBERARBEITUNG: 11.04.2022

Terug naar de inhoud